SMS SENDER: Města a obce

Po registraci do aplikace získáte zdarma testovací kredit. Neplatíte žádné zřizovací poplatky ani žádné paušální poplatky. Provoz aplikace je zdarma a platíte pouze za odeslanou zprávu. Od okamžiku registrace tedy Vaše město či obec disponuje "SMS rozhlasem" a můžete jej začít okamžitě využívat.

Registrovat se můžete rovněž do aplikace pro přípravu jednání rady a zastupitelstva. Základní verze aplikace je pro menší obce a města, až do 25 zastupitelů, zcela zdarma. Tato verze aplikace vám poskytne přehledné prostředí pro přípravu materiálů jednání. Sestaví za vás pozvánku, poskytne zastupitelům intranet, ve kterém naleznou materiály k nadcházejícíim i minulým jednáním zastupitelstva, či výsledky hlasování. Jednání můžete administrovat v jeho průběhu, nebo zaznamenat průběh jednání po jeho ukončení. Aplikace za vás vygeneruje všechny potřebné výstupy z jednání, které následně, po ověření zveřejní na vašich www stránkách (zápis, či tabulky přijatých usnesení). Vše v souladu se zákonem č. 128/200 Sb. o obcích. Dostupné funkce aplikace pro zastupitelstvo a radu jsou popsány na odkazu. Nepotřebujete nic instalovat, ani udržovat. Jedná se o webovou aplikaci jako v připadě aplikace SMS sender.cz.


Ukázka odeslání testovací SMS

Přejete si vidět, jak může vypadat zpráva, kterou je možné pomocí této aplikace zasílat občanům vašeho města/obce? Pokud ano, stačí vypnit název města či obce a telefonní číslo, na které Vám vzorová zpráva přijde:

Přehledné srovnání výhod a nevýhod nového a starého řešení obecní a městské komunikace.

Místní rozhlas-výhodySMSsender.cz-výhody
 • Neomezená délka komunikované informace
 • Přehledná historie komunikace s informacemi o čase odeslání a doručení s podporou exportu pro další zpracování
 • Současná penetrace (*86%) mobilních telefonů mezi občany zaručuje výrazně vyšší účinnost komunikované informace
 • Rychlost rozesílání až 18.000 sms/hod.
 • Nulové náklady na pořízení, bez paušálního poplatku, zanedbatelné náklady na provoz - cena sms již od 0,94 Kč bez DPH.
 • Informace se k občanům dostane nezávisle na tom, kde se nacházejí a téměř okamžitě.
 • Až 10x levnější informování ve srovnání s běžným dopisem či telefonátem.
 • Okamžitá informace o doručení zprávy.
 • Ideální nástroj pro informování zastupitelů.
 • Ideální nástroj pro zasílání pozvánek.
 • Velice efektivní nástroj pro krizové informování (povodně, zamoření apod.)
 • API pro napojení na Vaše aplikace
 • Můžete zalkládat vlastní podúčty pro uživatele na radnici, nebo můžete vytvořit tyto účty pro rizikové subjekty ve vašem městě tak, aby bylo zajištěno okamžité informování obyvatel o případné evakuaci.
 • Registrovat k odběru se občané mohou přes www formulář na vašich stránkách, či zasláním SMS

Místní rozhlas-nevýhodySMSsender.cz-nevýhody
 • Hlasová komunikace nebývá vždy srozumitelná – praskání, ozvěna.
 • Problematické pokrytí většího území
 • Obyvatelé se přes den nezdržují v místě svého bydliště = velmi nízká účinnost
 • Informace je zachytitelná pouze v předem neurčeném čase, nelze si ji „znovu přehrát“
 • Velmi vysoké náklady na pořízení
 • Nákladný provoz a údržba
 • Provozování místního rozhlasu často přináší další autorské náklady.
 • Potřeba získat databázi mobilních čísel občanů (možná registrace do systému přes stránky města, místní periodikum apod.)
 • Maximální délka textu jedné zprávy je 459 znaků

Dle průzkumu agentury GfK vykazuje nejvyšší penetraci mobilních telefonů v mezinárodním srovnání Slovinsko (92 %), následuje Česká republika (86 %), Rakousko (83 %), Slovensko (79 %) a Maďarsko (79 %). Na opačném konci žebříčku se umístilo Bulharsko s 59% penetrací mobilních telefonů. Významně pod průměrem regionu jsou také Rumunsko a Ukrajina. V průměru 75 % populace regionu střední a východní Evropy vlastní alespoň 1 mobilní telefon.